Manon Minneboo

Manon Minneboo

In 2015 heb ik de opleiding logopedie afgerond aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. In het eerste jaar na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest als waarnemend logopedist bij een praktijk in Utrecht en bij Logopediepraktijk Breda West. In 2016 heb ik als logopedist gewerkt op Aruba. In 2017 heb ik gewerkt op een cluster 2 school in Utrecht en ben ik tevens weer begonnen bij Logopediepraktijk Breda West. Sinds 2018 werk ik hiernaast ook bij Logopediepraktijk Oosterhout Centrum / Rijsbergen. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ik ben lid van Kwaliteitskring Breda (KK246) en ik volg diverse studiedagen en cursussen (o.a. via de NVLF, Lexima en georganiseerd vanuit de Kwaliteitskringen).

 

Gevolgde cursussen / opleidingen

  •         Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
  •          MetaTaal: Multimodale en metalinguí¯stische taaltherapie voor oudere kinderen met TOS
  •      Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT)
  •      Onderzoek en behandeling bij kinderen met fonologische stoornissen
  •      Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar