Noortje van Bennekom

Noortje van Bennekom

In 2008 heb ik de opleiding Logopedie afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest in drie andere allround Logopediepraktijken, op twee scholen voor speciaal onderwijs (cluster 2) en bij Diagnostisch Centrum Kentalis. Sinds 2013 werk ik bij Logopediepraktijk Oosterhout Centrum; t/m 2017 in dienst bij Marielle en sinds 2018 als praktijkeigenaresse. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het NVLF register Dyslexiebehandelaars. Hiernaast ben ik lid van Kwaliteitskring Breda (KK246) en Kwaliteitskring Dyslexie omgeving Breda (KK316) en volg ik diverse studiedagen en cursussen (o.a. via de NVLF, Lexima en georganiseerd vanuit de Kwaliteitskringen).

 

Gevolgde cursussen / opleidingen

 •          Onderzoek en behandeling bij kinderen met fonologische stoornissen
 •      TOLK praten met je kind
 •      Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT)
 •      Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
 •      Dyslexie praktisch van A tot Z
 •      Wijs met letters / Een steuntje in de rug
 •      LaxVox
 •      Taping in de logopedie      
 •      Kwaliteitskringbegeleider
 •      Stemtherapie bij kinderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Specialisme

 • Dyslexie (lees- en spellingsproblemen)
 • Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT)